tanie noclegi, apartamenty - rezerwacja przez Internet

Gwarancja najniższej ceny

1. Organizatorem Programu Gwarancja Najniższej Ceny (zwanego dalej Programem) jest Agencja inTurs.net Ireneusz Bogdan z siedzibą w Krakowie przy ul. Brzozowej 8/5, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem Programu jest zapewnienie użytkownikom systemu rezerwacyjnego zarządzanego przez Organizatora najniższych dostępnych w internecie cen na usługi noclegowe świadczone przez właścicieli obiektów noclegowych, które są prezentowane w serwisach internetowych Organizatora.

3. Programem objęte są wszystkie obiekty noclegowe prezentowane w serwisach internetowych należących do Organizatora.

4. Organizator gwarantuje, że w przypadku znalezienia przez klienta w innym serwisie internetowym lub na stronie internetowej właściciela obiektu, przed dokonaniem rezerwacji lub w ciągu 72 godzin od jej dokonania, tego samego obiektu w tym samym terminie dla tej samej liczby osób w niższej cenie, cena za pobyt klienta zostanie mu obniżona do wysokości oferowanej tam ceny i dodatkowo zostanie obniżona o 5 % tej ceny lub o 10% tej ceny w przypadku, gdy klient posiada kod rabatowy przyznany zgodnie z Programem lojalnościowym (patrz Regulamin serwisu).

5. Warunkiem skorzystania z gwarancji, o której mowa w pkt 4., jest:

  • a) przesłanie na adres e-mail: gwarancja@inturs.net zrzutu ekranu (print screen) z widocznym adresem internetowym strony, na której dana oferta się znajduje, oraz z widocznymi szczegółami umożliwiającymi identyfikację danego obiektu noclegowego, oferowanej ceny, terminu pobytu oraz liczby osób, których ta cena dotyczy,
  • b) istnienie tej oferty pod podanym w e-mailu adresem internetowym w momencie odebrania tego e-maila przez Organizatora; przy czym za odebranie takiego e-maila uważa się czas dwóch pełnych godzin pracy biura, licząc od chwili, gdy dany e-mail wpłynął do skrzynki odbiorczej Organizatora.

6. Po sprawdzeniu autentyczności zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5 lit. a, Organizator:

  • a) w przypadku, gdy rezerwacja została już dokonana, obniży jej cenę zgodnie z postanowieniami pkt. 4,
  • b) w przypadku, gdy rezerwacja nie została jeszcze dokonana, a klient poprosi o jej dokonanie, dokona rezerwacji w obniżonej cenie, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.

7. W przypadku rozbieżnej interpretacji danej oferty przez klienta i właściciela obiektu noclegowego, co do wysokości ceny lub identyczności oferty, której ta cena dotyczy, strony ustalają, że interpretacji dokona Organizator Programu, a w przypadku niezaakceptowania tejże interpretacji, strona, która będzie uważać się za pokrzywdzoną, może dochodzić swoich praw przed właściwym, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, sądem.

8. Program wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku i trwa aż do odwołania. Ewentualne odwołanie Programu nie odnosi skutków w stosunku do rezerwacji dokonanych przed dniem jego odwołania.

NoweNoce.pl - rezerwuj jeszcze wygodniej!